ALLMÄNLYDNAD

KURSER ÖPPNA FÖR ANMÄLAN:

Allmänlydnadspasset klippkort start 23 februari håller på till 30 oktober 2023
Denna kurs passar även er som inte gått valpkurs. Men är hunden 6 månader eller yngre rekommenderas valpkurs.
Man betalar för 6 gånger och väljer själv vilka tillfälle man vill gå. När man gått de 6 gångerna får man ett diplom och rosett.

I denna kurs ingår # Vänta i bil/dörr/bur # Gå fint vid sidan # Hundmöte # Stanna kvar # Hantering/Visitation # Gå bakom # Inkallning med störning # Stoppkommando # Passivitetskontroll #Nosaktivering.

Mål: Mål med kursen är att skapa en god relation mellan dig och din hund, ha kul tillsammans och utveckla ett gott samarbete för vidare träning/tävling. Å får en bra vardagslydnad/allmänlydnad.

Krav: Hunden ska vara minst 6 månader. Vaccinerad enl SKK bestämmelser. Den som går med hunden ska vara medlem i SBK:s Halmstad avd.

Datum 0ch tid: 23/2 kl. 14:00, 5/3 kl. 11:00, 12/3 kl. 14:00, 16/3 kl. 18:00. Preliminära datum 29/3 kl. 18:00, 4/4 kl. 11:00, 12/4 kl. 14:00, 17/4 kl. 18:00

Det kommer fler datum efterhand som instruktörens arbetsschema blir klart. Likaså fastställs de preliminära datumen. 
Kurstiden är 2x45 min (90 min).  För att ett tillfälle ska bli av, ska det vara minst 3 deltagare, maxantalet är 12 deltagare. Det är var och ens ansvar att se till att man får ut sina 6 tillfälle. När man gått de 6 tillfällena kan man köpa till extra tillfälle för
100:- per tillfälle. Man anmäler sig till kurstillfälle via kursmaile. Mer info finns i kursanmälan. Kurstillfälle kan ställas in om det blir dåligt väder. 

Instruktörer: Anki Rolfsson  Hjälpinstruktör: Olika
Litteratur:
Arbetar efter Allmänlydnadsboken av Inki Sjösten
Pris:
1050:- + (medlemskap i SBK:s Halmstad avd. om man inte är medlem. Betalas in separat till förbundet. Mer info finns under fliken Medlem)
Anmälan: 
http://www.sbkhalmstad.se/kurser/anmälan


Allmänlydnadspasset start 9 november max 12 deltagare - Kursen är full
I denna kurs ingår # Vänta i bil/dörr/bur # Gå fint vid sidan # Hundmöte # Stanna kvar # Hantering/Visitation # Gå bakom # Inkallning med störning # Stoppkommando # Passivitetskontroll #Nosaktivering.
Mål:
 Mål med kursen kommer vara att skapa en god relation mellan dig och din hund, ha kul tillsammans och utveckla ett gott samarbete för vidare träning/tävling.
Krav: Gått valpkurs, vaccinerad enl SKK bestämmelser. Den som går med hunden ska vara medlem i SBK:s Halmstad avd.
Tid:
14:30 - 16:45
Datum:
9/11, 23/11, 7/12   2023 18/1, 1/2, 15/2   reservdatum  1/3, 15/3, 29/3
Instruktörer: Anki Rolfsson    Hjälpinstruktör: Helen Bertilson
Litteratur:
Arbetar efter Allmänlydnadsboken av Inki Sjösten
Pris:
1550:- + (medlemskap i SBK:s Halmstad avd. om man inte är medlem. Betalas in separat till förbundet. Mer info finns under fliken Medlem)
Anmälan: Går bra att anmäla sig som reserv  
http://www.sbkhalmstad.se/kurser/anmälan

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE KURSER:Tack till
DOGZ
som sponrar med en goodiebag till alla som går en allmänlydnadskurs!