MEDLEMSAVGIFTER 2024
Medlemskapet gäller i 12 månader efter att du betalat in avgiften.

Ordinariemedlem:
700 kr inkl förbundsavgift
300 kr utan förbundsavgift (Gäller dig som är medlem i en annan Brukshundklubb
eller rasklubb inom SBK och betalar in förbundsavgiften genom dem)
 

Familjemedlem:
150 kr (kan du vara om någon annan i hushållet är helbetalande eller delbetalande i SBK:s Halmstad avd.)

Har du några frågor om medlemsavgiften och medlemskap
så kan du mejla sbkhalmstad.medlem@gmail.com