SBK's Halmstad avdelning 75 år 2015

Vi är en klubb med drygt 450 medlemmar.

Kurser och utbildning
Ett stort och viktigt arbete för oss är att ge kurser och utbildning för både hundar och människor.

Sektorer och kommittéer
Klubben består av ett antal sektorer (avdelningar) som var och en är ansvarig inför styrelsen. Mer information finns under fliken Sektorer & kommittéer

Tävla
Vi arrangerar också tävlingar på olika nivåer i våra olika discipliner. Som Bruks, IPO, Agility, Tävlingslydnad och Rallylydnad. Mer information om kommande tävlingar finns under fliken Tävla.

Idéellt arbete
Tänk på att alla som arbetar/hjälper till på klubben gör en ideell insats. Det innebär att det ibland kan ta en dag eller två innan du får svar på ett mail. Det innebär också att det kan ta någon dag innan vi har uppdaterat våra kurssidor med hur många platser det är kvar på en kurs. Alla anmälningar som sker via länk, går till Studiefrämjandet . När en kurs är full så kan du inte anmäla dig även om länken skulle ligga kvar på vår websida. Det beror på att det kan ta någon dag innan vi har tagit bort länken efter det att vi har fått information från Studiefrämjandet att kursen är full.

Bli medlem

Vi önskar dig välkommen som medlem i SBKs Halmstad avdelning.

SBK'S HALMSTADS HISTORIA


Tidigare protokoll från medlemsmöten:

Tidigare årsmötes protokoll: