Historik

"En oktoberkväll för sjuttiofem år sedan, närmare bestämt den nionde oktober 1940, samlades några damer och herrar på konditori Tre Hjärtan i Halmstad. Det var så det hela började. Då bildades nämligen SBK:s Halmstad avdelning. Den första styrelsen kom att se ut på följande sätt:
Ordförande: Kapten P Mannerstedt
Vice Ordförande: Grosshandlare B. Aronsson
Sekreterare: Fru Margit Norrbohm
Kassör: Sergeant Hafström
Instruktör: Sergeant Kristiansson
Suppleanter: Herr John Johansson och Fru Tyra Karlgren.

Man beslöt att starta en dressyrkurs under ledning av sergeant Kristiansson, som var klubbens första instruktör. Kursavgiften var tjugo kronor och årsavgiften fastställdes till sex kronor.

Redan 1941 var det dags för hundutställning. Denna klubbens första utställning ägde rum i gamla ridhuset på Södra vägen i Halmstad. I anslutning här till anordnades en hunduppvisning. Den första klubbtävlingen arrangerades det här året. Segrare blev John Johansson med hunden Bobbsen.

Föreningens sekreterare. Margit Norrbohm, gick på instruktörskurs i Stockholm. Kostnaderna fick hon själv stå för, eftersom klubbens ekonomi inte tillät något annat.

Det första officiella bruksprovet arrangerades 1942 för rapporthundar, nybörjarhundar (lägre klass). Man utsåg också en materialförvaltare det här året. Det material han förvaltade bestod av två rosenkransar, två tagghalsband, två spårselar och tre inkallningslinor. Man kompletterade under året med hopphinder och balanshinder. Samma år gick John Johansson och Nils Karlsson på instruktörskurs i Göteborg. Nu hade klubbens ekonomi blivit sådan, att ersättning utgick med fyra kronor per person.

1943 övertogs ordförandeposten av B. Aronsson, vilken också skänkte föreningen femtio kronor för att inte bruksproven skulle gå med förlust.

Som synes hade nu verksamheten börjat komma igång på allvar och behovet av en klubbstuga började bli kännbart. År 1945 blev denna önskan verklighet, och man fick sin första klubbstuga. Denna placerades på I16:s mark norr om skjutbanan. Den kostade 1.000 kr, vilket bör ställas i relation till t ex årsavgiften, som detta år fastställdes till 8 kr."

Ovanstående är ett utdrag av klubbens Jubileumtidskrift som kom ut i samband med att SBK Halmstad firade 50 år 1990.

I dag har klubben drygt 400 medlemmar. SBK Halmstad satsar mycket på kurser för både hundar och förare. Klubben består av ett antal sektorer (avdelningar) och kommittéer som var och en är ansvarig inför  styrelsen. Under "Klubben" och "Sektorer" kan du få mer information om de olika sektorerna. Vidare har vi grupper och samarbete med Ungdomsgruppen - Bevakning och räddning. Även dom finns under sektorer. Vi arrangerar också tävlingar på olika nivåer i våra olika discipliner.