BRUKS- & TÄVLINGSLYDNAD

KURSER ÖPPNA FÖR ANMÄLAN:

Just  nu finns ingen kurs att anmäla sig till. 


PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE KURSER:

Appellklasslydnadskurs start 3 april max 6 deltagare - FULL
En kurs för dig som skulle vilja tävla bruks med din hund.
Mål
: Lära sig och sin hund momenten i appellklass (linförighet, framförgående, inkallning, läggande under gång, hopp över hinder och platsliggning).
Krav: Hunden ska vara renrasig och registrerad i SKK. God allmänlydnad på hunden, ska kunna var lös bland andra hundar och komma på inkallning. Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK bestämmelse, föraren ska vara medlem i SBK:s Halmstad avd.
Datum: 3/4, 10/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5        
Tid: 18:30 - 20:45
Litteratur Regler Bruksprov appellklass – elitklass.
Instruktörer: Monica Nilsson
Pris:1800:- (ink regelbok) +  medlemskap om man inte är medlem i SBK:s Halmstad (medlemskap i SBK:s Halmstad avd. Mer info finns under fliken Medlem)
Övrigt: Uppfyller man inte kraven, har instruktören rätt att hänvisa till annan lämplig kurs.
Är hunden över 18 månader vid start i appellklass, ska bruksraser har gjort MH och övriga raser MH eller BPH.
Anmälan: http://sbkhalmstad.se/kursanm%C3%A4lan-43214776


Startklass start 20 februari max 6 deltagare - 2 platser kvar
Kursen är vid tre tillfällen inomhus i Genevad i Hundaktivitetscenters lokaler och tre tillfällen på Sbk Halmstad. 
En kurs för dig som vill tävla lydnad med din hund
Mål:
Lära dig och din hund momenten i startklass.  
Krav:
Föraren ska vilja tävla lydnad med sin hund.  Föraren ska vara medlem i SBK:s Halmstad avd. Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK bestämmelse
Datum:
Tisdagar 20/2, 5/3, 19/3
              Söndagar 31/3, 14/4, 28/4
Tid: Tisdagar 17:30 - 19:00
        Söndagar 15:00 - 16:30
Litteratur:  Regelbok Lydnadsklass Startklass - klass 2
Instruktörer:
Stephanie Hagsäter
Pris: 1800:- + 300:- (i hallhyra) Totalt 2100:-  (+ medlemskap i SBK:s Halmstad avd, om man inte redan är medlem)
Övrigt: De 3 första gångerna är i Genevad på Hundaktiviterscenter
Anmälan: http://sbkhalmstad.se/kursanm%C3%A4lan-43214776

Tack till
DOGZ
som sponrar med en goodiebag till alla som går en bruks- eller tävlingslydnaskurs!