Sektorer & kommittéer

Kontaktpersoner 2024:

Agilitysektorn
Sammankallande: Gunilla Blomqvist
Kontakt:  agility@sbkhalmstad.se

Draghundssektorn

Sammankallande: Linda Ednarsson
Kontakt:  linda@ednarsson.se

HUS - Hundägarutbildningssektorn

Sammankallande: Anki Rolfsson
Kontakt:  kurs@sbkhalmstad.se

RUS - Rasutvecklingssektorn
Sammankallande: Inger Olsson
Kontakt:  rus@sbkhalmstad.se

Sektorn för samhällsnytta

Sammankallande: Conny Gundrosen

Tävlingssektorn

Sammankallande:  Charlotta Zander
Kontakt:  tavling@sbkhalmstad.se

  Bruks och Lydnad: Charlotta Zander
  IGP:  Sammankallande: Gert Hellström
  Mondioring:  
  

Hemside- och Webbkommittén
Kontakt:   webbmaster@sbkhalmstad.se

Kökskommittén
Sammankallande: Vakant
Kontaktpersoner: Lisbeth Muller, Agneta Andersson

Lägerkommittèn
Sammankallande: Erika Rolfsson
Kontakt:  sbkhalmstad.lager@gmail.com

Nose Workkommittén
Sammankallande: Stephanie Hagsäter
Kontakt:  nosework.sbkhalmstad@gmail.com

Rallylydnadskommittén
Sammankallande: Åsa Nilsson
Kontakt: sbk.halmstad.rallylydnad@gmail.com

Stug och Markkommittén
Sammankallande: Vakant