Sektorer & kommittéer

Kontaktpersoner 2024:

Agilitysektorn
Sammankallande: Gunilla Blomqvist
Kontakt:  agility@sbkhalmstad.se

Draghundssektorn

Sammankallande: Linda Ednarsson

HUS - Hundägarutbildningssektorn

Sammankallande: Anki Rolfsson
Kontakt:  kurs@sbkhalmstad.se

RUS-Rasutecklingssektorn
Sammankallande: Inger Olsson

Sektorn för samhällsnytta

Sammankallande: Conny Gundrosen

Tävlingssektorn

Sammankallande: 
Kontakt:  tavling@sbkhalmstad.se

  Bruks och Lydnad:  Monica Dahlberg och Anki Rolfsson
  IGP:  Sammankallande: Gert Hellström
  Mondioring:  
  

Hemside-, Webbkommittén
Kontakt:   webbmaster@sbkhalmstad.se

Kökskommittén
Sammankallande: Vakant
Kontaktpersoner: Lisbeth Muller, Agneta Andersson

Lägerkommittèn
Sammankallande: Erika Rolfsson
Kontakt:  sbkhalmstad.lager@gmail.com

Nose Workkommittén
Sammankallande: Stephanie Hagsäter

Rallylydnadskommittén
Sammankallande: Åsa Nilsson

Stug o Markkommittén
Sammankallande: Vakant